HAMMADDE SERTİFİKALARIMIZ

Hammadde - BPI BELGESİ

BPI® Composıtıon Certificate

ACCASCUP bardakları kompostlanabilirlik için biyolojik ayrışabilir. Ürünler Enstitüsü (BPI®) tarafından onaylanmıştır.

FCS - Forest Stewardship Council Certificate

Sürdürülebilir ormancılığın sektörün temel taşı olduğunu kuruluşundan beri bilincinde olan ACCASCUP bu doğrultuda büyük çabalar sarf etmiştir. Bu çabaları belgelendirerek FSC belgesine sahip olan sektörün ilk firmalarından biridir. Sürdürülebilir ormancılık ve iyi işletilmiş, zarara uğratılmamış ormanlardan elde edilen ham madde ile müşterini memnun edecek ürünleri ortaya çıkarmaktadır.

Hammadde - SUSTAINABLE FORESTRY INITIATIVE

SFI - Sustaınable Forestry Initiaive Certificate

ACCASCUP bardakların kağıtları SFI®  gözaltı standardına göre sertifikalandırılmıştır. Gözaltı zinciri, üretim ve imalat yoluyla son üründe elyaf içeriğini takip eden bir takip sürecidir. Bir SFI zincirleme belgesi ile bir şirket, ürününün ne kadarının sertifikalı arazilerden geldiği, geri dönüştürülmüş içeriği ne kadar içerdiğini ve tartışmalı olmayan ormanların içeriğinin ne kadarıyla ilgili olduğunu tespitini yapan kuruluştur.

Hammadde - PEFC Certificate

PEFC Certificate

GP Kağıdı PEFC onaylaması, ormancılığı ve ağacın kesilmesinden ve ürünleşmesine kadar kağıt ve ağacın izlenilebilirliğini birleştiren PEFC tarafından sertifikalandırılmıştır.